Hoe het werkt
WELKOM IN WILIO! Je bekijkt Wilio als een niet-geregistreerde klant
Schakel over naar professional
Navigatie
Diensten
Prijslijst
Over de applicatie
Download de applicatie
Hoe werkt het
Hoe we kunnen verbeteren
Neem contact met ons op
Over Wilio
Inloggen
WELKOM IN WILIO! Je bekijkt Wilio als een niet-geregistreerde klant
Schakel over naar professional
Navigatie
Diensten
Prijslijst
Over de applicatie
Download de applicatie
Hoe werkt het
Hoe we kunnen verbeteren
Neem contact met ons op
Over Wilio
Inloggen

Geologische rapportage

Bent u op zoek naar een geoloog voor geologische rapporten? We hebben 21.154 providers in deze categorie. Verstuur aanvraag.

Begin
32.800 geregistreerde professionals
87.876 opgeloste projecten
4,8 van de 5 gemiddelde evaluatie van onze experts
226 512 Toepassingsinstallaties
Geologische rapportage

Heeft u een dienst nodig op het gebied van geologische administratie? Wilio helpt u bij het vinden van kwaliteitsexperts om het bouwoppervlak en de bodem te beoordelen, een rapport op te stellen over het bodemgehalte, de aanwezigheid van grondwater te beoordelen. De prijs van een inventarisatie van de grondinhoud van een bouwkavel is meestal afhankelijk van de omvang van de dienstverlening. Bekijk meer informatie over de services: consultaties, administratiekosten, aanvullende berekening geleverd door een van onze 21.154 experts in de gegeven categorie.

Zie ook:Prijzen
32.800 geregistreerde professionals
87.876 opgeloste projecten
4,8 van de 5 gemiddelde evaluatie van onze experts
226 512 Toepassingsinstallaties
Bruikbare informatieWat wil je weten
Geologische administratie De kwestie van het beoordelen van het geologische onderzoek of de enquête is verschotten in de ontwikkeling van het relevante geologische rapport dat kan dienen voor de behoeften van de belegger om de startdocumenten en voorwaarden voor de oprichting van gebouwen, het opbouwen en technische gebouwen te bepalen, om informatie te verkrijgen op de samenstelling van de korst van de aarde en de wetten van hun veranderingen. Het verschil tussen onderzoek en onderzoek van geologische interventie moet zodanig worden benaderd dat binnen het geologische onderzoek wordt bepaald door de samenstelling van de aardkorst en de manier van zijn verandering, hetzij op het grondgebied van de Slowaakse Republiek, of op het niveau van regio's, resulterend in thematische rapporten of geologische kaarten. Integendeel, de geologische enquête is een onderzoek om de lagers van de mineralen en de hoeveelheid gespecificeerde aandelen te detecteren of te bevestigen. Er is ook een hydrogeologisch onderzoek naar grondwater, inclusief thermale wateren, of ze nu hun hoeveelheid of samenstelling en perspectief zijn. Maar een technische geologische enquête voor planning- en ontwerpdoeleinden is ook belangrijk, niet alleen vanwege bouwplanning, maar ook voor interventie in de bedreigde stabiliteit van het grondgebied waaraan het heeft verstoord met menselijke activiteit. Een belangrijke en interessante activiteit is ook de verificatie van de voorwaarden voor het bouwen van ondergrondse opslag (bijv. Gas, olie, ...), het gebruik van geothermische energie, de repository's van radioactief of ander afval, waardoor de grotten beschikbaar zijn, de voorziening en verwijdering van de oude mijnbouwwerken. Voor de ontwikkeling van geologische rapporten, sommige met de volgende methoden of combinatie daarvan: - Realisatie van het boren en uitvoeren van boorwerken, - Gebouw, bediening of gebruik van informatiegegevens uit de meetobjecten of observatiestations of monitoring-apparaten - Laboratoriumwerk en geochemisch werk, - opstellen van geologische kaarten, - geologische rapporten maken. Praktisch gebruik van geologische specialistendiensten moeten altijd van tevoren worden geraadpleegd. Dus voor de toepassing van de belegger is het een voorbereidend werk dat moet worden voorafgegaan door een beslissing over de methode van projectoplossingen. Of het nu gaat om de bereiding van de toekomstige constructie van een residentieel gebouw of voeringgebouw (pad, snelweg, brug, tunnel, product, ..), maar ook interventies voor gebieden die, bijvoorbeeld, landschap, overstromingen en andere ongewenst, bijvoorbeeld opletten natuurlijke invloeden op locaties van beleggers. Voordat u een site evalueert, is het noodzakelijk om vertrouwd te raken met bestaande kaart geologische documenten. Vervolgens besluiten om de informatie aan te vullen als ze ontbreken. Dit is bijvoorbeeld om putten of sondes te realiseren, die ook zal worden bepaald door de stabiliteit van de aardkorst op de betreffende site. Boordichtheid of sondes is een direct detail van geologische informatie met een bijzondere focus op het niveau van stabiliteit van de korst van de aarde om de meest geschikte methode voor het bouwen van een constructie te bepalen. De mate van geologische enquête kan fatale gevolgen hebben voor gerealiseerde constructie of maatregelen ter bescherming van gebieden of het milieu. Methoden voor het uitvoeren van een engineering-geologische enquête kunnen we ze verdelen volgens de impact op de mate van projectdocumentatie: - Een oriëntatie-enquête, die, als basissubstraat, de belegger kan leiden tot technische oplossingen voor de constructie vanuit het oogpunt van de beoordeling van de mogelijkheden en geschiktheid voor het gebruik van een soort van constructie, - Gedetailleerde enquête, maar dit maakt de verwerking van de documenten en het ontwerp van optimale bouwinrichting al mogelijk. Het is echter ook belangrijk voor de resultaten van de vorige enquête die worden aangevuld met monsters, rotsen en water, maar voornamelijk hun laboratoriumanalyse ondersteund door veldtests en aanvullende metingen, - Aanvullende enquête, dit is voornamelijk het gevolg van de taak van misverstanden en inconsistenties van eerdere enquêtes en het bevorderen van projectoplossingen, hetzij in de projectontwikkelingsfase of in de implementatiefase en de behoeften van interventie op dit gebied, wat helpt bij het verbeteren van het optimale ontwerp voor de projectoplossing. Vanwege de transparantie van technische oplossingen voor geologische beoordeling van bouwoplossingen, kunnen we iets aangeven van de essentiële taken van het engineering-geologische overzicht van de toekomstige bouwplaats. Deze oplossingen en behoeften hebben een belangrijke impact op de voorgestelde procedures en kunnen ze samenvatten in de volgende basispunten: - een consistente beoordeling van geomorfologische relaties, hun context en schatting van toekomstige activiteiten, - een gedetailleerd onderzoek naar de samenstelling van de basisland, inclusief de nodige chemische analyse, - Bepaling van de laadcapaciteit en de samendrukbaarheid van grondgrond en het bevorderen van fysieke metingen van laboratoria, - een analyse van grondwatereffect op het systeem van voorgestelde structuur, - het bepalen van de werkwijze voor graafwerkzaamheden met betrekking tot technologische procedures, maar ook het bepalen van de graad van grondwater grondwaardigheid van grondgrond, die uiteindelijk essentieel is voor de methode van hun implementatie en dus ten koste van de constructie voor dit deel van de investering, - een werkwijze voor het vaststellen van structuren in gecompliceerde geologische omstandigheden, - Last but not least, de evaluatie van de staat van grondgrond vanuit het perspectief van het verdere technische geologische gebruik. Geomorfologische verhoudingen kunnen de geplande activiteit in het grondgebied fundamenteel beïnvloeden. In het bijzonder kan het de vorm en het oppervlak van het terrein, de roziness, hellingen en neigingen, evenals bestaande site-bruikbaarheid zijn. De vorm en het oppervlak van het grondgebied kan van invloed zijn op de beoordeling van de bruikbaarheid van de site voor de geplande constructie en daarmee de analyse van oppervlaktegrang en de vorm van het grondgebied wordt uitgevoerd aan het begin van verkennend werk. Slowakije wordt gekenmerkt door, op zijn grondgebied, deze territoriale vormen (reliëfs) optreden: • platforms, • Hoogte (elevatie, tillende aardeschors) • Valleien als tegengesteld aan hoogte, • Diverse hellende vormen, bijvoorbeeld Deluvial (hellende aluminiteitswinkels), silifunctionele (aluminitopsie-aarde), gebroken, belofte, eolitic (spuitdekking). Het zou passend zijn om te stoppen wanneer de geologische manier van de Survey Survey Survey Survey Survey Survey Survey Survey. Als we respectievelijk een computationele model van de base spar voorstellen. De Foundation Ratio's moeten de individuele lagen van Foundation-bodem kennen, maar niet alleen maar ook hun eigenschappen. In die tijd is het belangrijk dat we een meester-geologisch profiel beoordeeld door de ondergrond kunnen creëren en we kunnen een berekeningsmodel maken dat ons in staat zal stellen om te koken op zoek naar optimale oplossing. Om het geologische profiel te bepalen, zal ik eerst profiteren van het volgende terreinwerk: - geboorde sondes, - respectievelijk voorwendende sondes. penetratie - Machines of met de hand gedegragde sondes en stichtingsonderdelen, - Verschillende verkenningstegels en schachten in het ondermatige gebied De wijze van selectie en gebruik van terrein klinken is gerelateerd aan de huidige, meer of minder gecompliceerde toestand van de geomorfologische situatie in een bepaald geval, maar ook van de complexe vereisten van het gefundeerde object, of het nu vanuit het oogpunt van het volume is van de bebouwde ruimte, maar ook met de mate van niet-standaard architecturale oplossingen die ze aanzienlijk van invloed hebben op de landschapsarchitectuur. Aan praktische omstandigheden voor het bepalen van de nauwkeurigheid, moet de kwaliteit van geologisch werk als volgt worden beschouwd: - de dichtheid van verkennende sondes, die afhankelijk is van eisen, bijvoorbeeld, de grootte van het geplande voorwerp, maar ook de complexiteit van geologische omstandigheden van toekomstige constructie, - het aantal en de inzet van de sonde moet worden gepland, zodat het mogelijk is om de kenmerken van geologische omstandigheden zo nauwkeurig mogelijk te maken en om eventuele hoppers in het gebied uit te sluiten, - diepte van het onderzoek van geologische omstandigheden is direct afhankelijk van de last die de grondslagen van het gebouw moet overdragen. Dit resulteert ook in de afmetingen van de fundamenten of hun aanvullende versterkingsvereisten.